Kontakt - Sitemap
 
Hvem er vi?

Forum for Idræt, Historie og Samfund har eksisteret siden 1985. Indtil en navneændring i 2007 var foreningen kendt under navnet Dansk Idrætshistorisk Forening – Krop og Kultur.

Denne forening har stået centralt i formidlingen af dansk historisk, sociologisk og kulturanalytisk idrætsforskning i næsten 25 år. Foreningen samler forskere, studerende og alment interesserede omkring udforskningen af idrættens fascinerende verden.

Vi søger gennem Forum for Idræt, Historie og Samfund at gøre opmærksom på mangfoldigheden i idrættens verden, der spænder fra den lille lokale forening til de store internationale idrætsorganisationer, fra vennefodbold i parken til Champions League på megastadioner og fra husmodergymnastik til showfodbold.

Med navneskiftet i 2007 signalerer foreningen en større faglig bredde, ligesom målsætningerne er blevet tilpasset de forsknings- og formidlingsmæssige ændringer, der er sket siden starten i 1985.

Foreningens hovedaktivitet er at udgive tidsskriftet Forum for Idræt. Tidsskriftet er dansksproget, og er optaget på Den bibliometriske forskningsindikator som Niveau 1-tidsskrift.

Nyt fra Forum for Idræt, Historie & Samfund

Læs indledningsartikel med præsentation af årets artikler i Forum for Idræt her...


Tidsskriftet
Foreningens 2015-tidsskrift, 'Forum for Idræt - Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv', kan rekvireres via et medlemsskab af foreningen eller bestilles i løssalg. Se linket publikationer

Kan jeg få publiceret en artikel?
Ønsker du at få publiceret en artikel eller et essay i tidsskriftet Forum for Idræt. Se linket artikeldatabasen

Nyt fra foreningen
Læs pressemeddelelsen for 2015-udgaven af Forum for Idræt.